Тел: 0896 125121 | Email: office@setsyst.com

Вентилаторен конвектор Olimpia Splendid SL+200 Inverter

Bi2 SL+200 inverter
Топлинна мощност 1050W
Осезаема студова мощност 640W

Вентилаторен конвектор Olimpia Splendid SL+400 Inverter

Bi2 SL+400 inverter
Топлинна мощност 2310W
Осезаема студова мощност 1250W

Вентилаторен конвектор Olimpia Splendid SL+600 Inverter

Bi2 SL+600 inverter
Топлинна мощност 3120W
Осезаема студова мощност 1940W

Вентилаторен конвектор Olimpia Splendid SL+800 Inverter

Bi2 SL+800 inverter
Топлинна мощност 4100W
Осезаема студова мощност 2540W

Вентилаторен конвектор Olimpia Splendid SL+1000 Inverter

Bi2 SL+1000 inverter
Топлинна мощност 4670W
Осезаема студова мощност 2980W