Тел: 0896 125121 | Email: office@setsyst.com

Термопомпи SET ВОДА-ВОДА

Термопомпите SET тип „Вода-Вода“ са с най-висока ефективност, надежност и икономичност, в сравнение с останалите типове термопомпи. Високия коефициент на трансформация (COP) до 6,4 се дължи на целогодишно постоянната температура на подпочвените води. Термопомпена климатична инсталация тип вода-вода осигурява максимална енергийна гъвкавост, съобразена с индивидуалните потребности.

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW4303

SET WW4303
Топлинна мощност 42,90kW
COP 6,57
Трифазна

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW4803

SET WW4803
Топлинна мощност 48,30kW
COP 6,47
Трифазна

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW5603

SET WW5603
Топлинна мощност 55,50kW
COP 6,17
Трифазна

  • 1
  • 2