Тел: 0896 125121 | Email: office@setsyst.com

Термопомпи SET ВОДА-ВОДА

Термопомпите SET тип „Вода-Вода“ са с най-висока ефективност, надежност и икономичност, в сравнение с останалите типове термопомпи. Високия коефициент на трансформация (COP) до 6,4 се дължи на целогодишно постоянната температура на подпочвените води. Термопомпена климатична инсталация тип вода-вода осигурява максимална енергийна гъвкавост, съобразена с индивидуалните потребности.

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW0901

SET WW0901
Топлинна мощност 8,7kW
COP 5,94
Монофазна

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW1501

SET WW1501
Топлинна мощност 14,4kW
COP 6,13
Монофазна

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW1503

SET WW1503
Топлинна мощност 14,3kW
COP 6,28
Трифазна

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW1803

SET WW1803
Топлинна мощност 17,7kW
COP 6,30
Трифазна

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW2103

SET WW2103
Топлинна мощност 21,0kW
COP 6,36
Трифазна

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW2403

SET WW2403
Топлинна мощност 23,60kW
COP 6,36
Трифазна

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW2903

SET WW2903
Топлинна мощност 28,60kW
COP 6,44
Трифазна

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW3303

SET WW3303
Топлинна мощност 32,30kW
COP 6,46
Трифазна

Термопомпа вода-вода SET heat pump WW3803

SET WW3803
Топлинна мощност 37,60kW
COP 6,49
Трифазна

  • 1
  • 2